рус     /     укр     /     eng

ЗАПИСАТИСЯ у "ШКОЛУ ЗДОРОВ'Я та ДОВГОЛІТТЯ ЕКОМЕДУ"

Режим роботи КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ (прийом лікаря - безкоштовний!):
показати на карті
Режим роботи центрів:
пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-18:00
нд: - вихідний
Київ, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07 
(096) 695-04-51, (066) 983-12-89

Київ, проспект Правди, 80-А
тел. (044) 463-06-30
(096) 695-04-60, (066) 477-74-36

Київ, вулиця Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25
(096) 695-04-53, (066) 477-73-50  

Контакти офісу:
+38 (044) 463-50-77
+38 (096) 695-04-60
+38 (066) 477-74-36 

        
 

 

Ефективність застосування фітоконцентрату Світанок в клініці дитячих інфекцій при вірусному гепатиті

Під наглядом знаходилось 111 дітей хворих на вірусні гепатити (ВГ). Діагноз захворювання був встановлений на підставі епідеміологічних, клінічних та лабораторних даних. Етіологічний діагноз захворювання був підтверджений на підставі знаходження в крові хворих маркерів вірусних гепатитів А та В (анти-А-Ig М, НВs-антигена). Всі діти, які знаходилися під наглядом, мали середньо-тяжку форму захворювання.
З метою об'єктивізації досліджень всі хворі були розподілені на дві групи- основну та контрольну. В контрольну групу увійшли 58 дітей, хворих на вірусний гепатит А, які отримували базисну те­рапію. В основну групу увійшли 53 дитини, які на фоні базисної те­рапії отримували препарат Світанок. Групи хворих були сопоставимі статі, віку та діагнозу.
 Результати досліджень наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Тривалість симптомів захворювання в залежності від метода терапії (дні)


Як видно з наведеної таблиці, ефективність терапії препаратом Світанок не залежала від строків початку терапії (Р>0,05). Тому при подальшому аналізі отриманих результатів ми цей фактор не враховували. З нашої точки зору, Світанок необхідно давати з перших днів захворювання, так як його антиоксидантний, мембрастабілізуючий, дезінтоксикаційний ефекти мають більше значення в терапії вірусних гепатитів.

Призначення препарату Світанок помітно впливало на концент­рацію продуктів перикисного окислення ліпідів (ПОЛ) в плазмі крові.

У хворих, які отримували базисну терапію в періоді реконвалес­ценції МДА (малоновий діальдегід) і ДК (дієновий кон'югат) суттєво знижувалися, однак лишалися вище, ніж у здорових дітей. У хворих із середньотяжкою формою ВГ, в терапію яких включали Світанок, ці показники наближалися до норми.

У хворих, яким призначався Світанок, встановлена висока ак­тивність протиперикисної системи в порівнянні з хворими, які не от­римували препарат. Так, перед випискою з стаціонару активність каталази у хворих цієї групи наближалася до показників, які були от­римані у здорових дітей, на відміну від аналогічних хворих, які отри­мували тільки базисну терапію.

Таким чином, призначення препарату Світанок хворим на ВГ позитивно впливало на перебіг хвороби. Терапевтичний ефект пре­парату був оснований на зниженні концентрації ДК та МДА, підви­щенні активності каталази, що призводить до захисту біомембран гепатоцитів від пошкоджуючої дії продуктів ПОЛ.

Рослинний концентрат Світанок можна рекомендувати для включення в патогенетичну терапію хворих з середньотяжкими фор­мами ВГ як препарат з антиоксидантним механізмом дії.

Таблиця 2

  Біохімічні показники крові дітей, хворих па ВГ при надходженні в стаціонар


Таблиця 3

  Біохімічні показники крові дітей, хворих на ВГ з середньотяжкою формою в періоді ранньої реконвалесценції

Під редакцією Крамарева С.О. - д.м.н.. професор, завідуючий кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національного медичного Університету ім О.О. Богомольця, головний дитячий інфекціоніст МОЗ України; Мощича О.П. - к.м.н., доцент КМАПО ім. П.Л. Шупика МІ УАНМ. директр наукової, клінічної програми НВ Т «ЕКОМЕД»; Пилипчука B.C. - генеральний директор НВ Т «ЕКОМЕД» 2001р.

Читайте також:

Особливості лікування та вторинної профілактики гіпертонічної хворобиЗВІТ про виконання дослідження по темі «Оцінка додаткових терапевтичних можливостей фітоконцентратів Неврін, Кордевіт та Кришталь у кардіологічній практиці (заключний)Клінічні випробування препаратів "Екомеду" при лікуванні ВІЛ інфекції (оригінал на англ.мові)Клінічні випробування препаратів "Екомеду" при лікуванні туберкульозу (оригінал на англ.мові)
 
© 2010 - Екомед. Всі права захищені.