руc     /     укр     /     eng

ЗАПИСАТЬСЯ в "ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ЭКОМЕДА"

Режим работы КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (прием врача - бесплатный!):

показать на карте

пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-18:00

вс: - выходной

Киев, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07

(096) 695-04-51, (066) 983-12-89

Киев, проспект Правды, 80-А
тел. (044) 463-06-30
(096) 695-04-60  (Viber) 
(066) 477-74-36

Киев, улица Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25

(096) 695-04-53, (066) 477-73-50

Контакты офиса
тел.(044) 463-50-77 - временно не доступен!
+38 (044) 463-06-30
+38 (066) 983-12-89
+38 (096) 695-04-60  (Viber)

        
 

 

Роль і місце лікувальних фітозасобів в терапії ревматичних захворювань суглобів

Ревматичні хвороби суглобів відрізняються прогресуючим перебігом і потребують тривалого, або постійного використання протизапальних засобів. Основна проблема, яка полягає в лікуванні таких хворих,— це побічні дії більшості протизапальних засобів на шлунково-кишковий тракт. Вирішення цієї проблеми на сучасному фармакотерапевтичному рівні досягається шляхом використання іншого класу протизапальних лікарських засобів, а саме інгібіторів циклооксигенази-2. Ці препарати мають відносно високу вартість, у зв'язку з чим обмежується їх використання, особливо у випадках тривалої терапії.

Застосування фітотерапевтичних препаратів відрізняється відсутністю негативних впливів на шлунково-кишковий тракт, можливістю тривалого використання і низькою ціною - таким чином, до¬сягається оптимальне співвідношення "ціна - якість". У зв'язку з цим розробка нових аптизапальннх фітотерапевтичних засобів є актуальною проблемою в ревматології.

Матеріали і методи дослідження

Оцінка клінічної ефективності препарату Ревмосан проведена у 30 хворих на остеоартроз на базі відділень некоронарогенних хвороб серця і клінічної ревматології Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України і Українського ревматологічного цен¬тру, а також хворих в процесі амбулаторного лікування.

Клінічний діагноз остеоартрозу ставили на підставі клінічних та рентгенологічних даних. Термін лікування 3-4 тижні.

Проведено відкрите дослідження препарату Ревмосан на підставі співвідношення результатів обстеження хворих до і після лікування згідно з розробленим стандартизованим протоколом. Препарат призначали у вигляді монотерапії згідно з рекомендаціями виробника.

В основу аналізу були покладені тяжкість гонартрозу за індексом М.Lequesne оцінка болю при ходьбі, наявність труднощів у повсякденному житті, обсяг рухів, оцінка якості життя (ЕuroQol-5D), больового, запального індексів, а також ефективності лікування лікарем і пацієнтом, крім того, аналізували візуальну шкалу болю та ранкової скутості.

Результати дослідження.

В групі обстежених було 27 жінок і 3 чоловіки. Вік обстежених становив 40 і більше років, у тому числі особи у віці 40-49 років складали 10% (табл. 1), 50-59 років - 20%, 60-70 років – 59,7%, 70 років і більше — 10,3%.

В залежності від клінічного варіанту остеоартрозу гонартроз зареєстрований у 33% (табл. 2), а гонартроз у поєднанні з поліостеоартрозом у 57% хворих.

У всіх обстежених були відсутні виражені синовіти і зміни лабораторних показників, що свідчило про системний характер запального процесу. Тому в подальшому проведено стандартизований, згідно з визначеними у світовій ревматологічній практиці критеріями, аналіз суставного статусу та функціонального стану локомоторного апарату хворих. У хворих згідно з рентгенологічним обстеженням реєструвалася І—ІІ стадії остеоартрозу.

В процесі проведеного клінічного дослідження побічної дії препарату на шлунково-кишковий тракт, або непереносимості не виявлено. Середнііі термін лікування склав 3 тижні.

Порівняльний аналіз проводили до і після курсу лікування згідно з критеріями, викладеними у систематизованих таблицях (3-12).

Таблиця 1

Розподіл хворих за віком і статтю


Таблиця 2

Розподіл хворих в залежності від клінічного варіанту остеоартрозу

 

Таблиця З

Тяжкість гонартрозу за індексом M. Lequesne


* Коли якиякійсь показник відємний –ставиться «О» Оцінка проводиться за загальною сумую балів.

Динаміка тяжкості гонартрозу за індексом M. Lequesne (табл. 3) по­казала, що у хворих біль при рухах у певному положенні суттєво не змінювалася після лікування, але зареєстровані суттєві позитивні зміни нічного болю без рухів. Зменшилась також тривалість ранкової скутості майже на 50%, але вона тривала більше, або дорівнювала 15 хвилинам. У пацієнтів зберігалася біль при ходьбі, але зменшилось близько 30% її подальше підсилення після проведеного курсу ліку­вання. У хворих зберігався біль після вставання з положення сидячи.

Проведений курс лікування збільшив можливості хворих пройти максимальну дистанцію при ходьбі без болю (табл. 4).

Також зменшилась наявність труднощів у повсякденному житті (табл. 5), що стосувалася ходьбі по східцях хворих, побутовій праці, ході по нерівній дорозі тощо.

Проведена терапія Ревмосаном також зменшила тяжкість остеоартрозу (табл. 6). Так, хворих з середньою тяжкістю перейшли у категорію слабкої тяжкості, а 18,7% хворих з вираженою тяжкістю у категорію середньої тяжкості.

Зареєстровано також збільшення рухів в уражених суглобах (табл. 7) в середньому на 1-2%. Окружність уражених колінних суг­лобів не змінилася (табл. 8). Такий результат був очікуваний у зв'яз­ку з відсутністю сіновітів у всіх обстежених хворих.

Оцінка якості життя у проведеному дослідженні проводилася за критеріями ЕuroQol-5D. Згідно з отриманими даними (табл. 9) у хворих після лікування препаратом Ревмосан збільшилася здатність до самообслуговування на 15-20%, повсякденна активність на 4-20%), зменшився виражений дискомфорт на 20%. Позитивним є також зменшення занепокоєння (депресії) на 10-20%. Індекс ЕuroQol-5D збільшився на 3%. Покращення загального стану в порівнянні з останніми 12 місяцями до лікування відмітили 55% хворих.

Таблиця 4

Максимальна дистанція при ходьбі без болю

Таблиця 5

Наявність  труднощів у повсякденному житті

Градації відповідей: просто-0, з невеликим зусиллям-0,5, помірним зусиллям-1, дуже велико-1,5, неможливо-2

Таблиия 6

Оцінка тяжкості остеоартрозу


Таблиия 7

Обсяг рухів в ураженому суглобі

* вказати який суглоб

Таблиця 8

Вимірювання окружності колінних суглобів

Суглобовий статус та його динаміка у процесі лікування оцінюва­лася за даними больового, суглобового, запального індексів та ло­кального статусу суглобів за Річі та Річі-Лансбурі (табл. 10). Так, бо­льовий індекс Річі правого колінного суглоба зменшився на 28%, лівого на 30,6%, а Річі-Лансбурі відповідно на 16%, та 31%.

Динаміка суглобового індексу Річі та Річі-Лансбурі була слідую­чою. З боку правого колінного суглобу індекс Річі зменшився на 26%, а лівого на 40%. Суглобовий індекс Річі-Лансбурі відповідно зменшився на 27% та 42% (табл. 10).

Відбулися також позитивні зміни і в динаміці запального індексу до і після лікування на 16%.

Аналіз візуальної шкали болю (по 10-ти бальній шкалі) виявив, що достовірне зменшення больового синдрому в середньому реєструється з третьої доби (табл. 11). В наступні 3 дні реєструється поступове зменшення болю.

Зменшення ранкової скутості реєструється починаючи з четвер­тої доби після прийому препарату Ревмосан (табл. 12). Ранко­ва скутість в наступні дні лікування мала позитивну динаміку на протязі всього курсу лікування. В цілому цей показник зменшився на 26%.

Остаточні явища больового синдрому та ранкової скутості після завершення курсу лікування, а також відсутність побічної дії препа­рату з боку шлунково-кишкового тракту дають підстави вважати за доцільність більш тривалого курсу лікування.

Також проведено дослідження оцінки ефективності лікування за даними лікаря та пацієнта (табл. 13). Зокрема, недостатній ефект за оцінкою лікаря відзначено у 7 випадках (23%), сприятлиий - 14 випадків (46%), добрий -9 пацієнтів (30%). Аналогічні результати отримані і за оцінкою ефекту лікування пацієнтом (табл. 13).

 Таблиця 9

Оцінка якості життя за допомогою ЕuroQol-5D

* робота, навчання, ведення господарства, сім’я, дозвілля.

Таблиця 10

Оцінка больового, суглобового, запального індексів та локального статусу суглоба за Річі та Річі-Лансбурі (коефіцієнт Лансбурі - 24)*

* Больовий індекс підраховують при активних та пасивних рухах в суглобах (в балах):
0- болю не має,
1- незначний біль,
2- помірний біль, із-за чого рухи обмежені,
3- сильний біль, рухи різко обмежені, або неможливі;
Суглобовий індекс визначається методом пальпації (в балах):
 О- суглоб не чутливий,
1-слабкий біль
2- помірний біль, хворий морщиться,
3- різкий біль, хворий відсмикує суглоб;
Запальний індекс визначається методом огляду та пальпації (в балах):
0- ексудації немає, 1 - ексудація незначна,
2- ексудація помірна,
3- ексудація різко означена.
Таким чином, отримані результати показали позитивний вплив препарату Ревмосан на артрологічний статус хворих на остеоартроз і відсутність клінічних ознак побічної дії на шлунково-кишковий тракт. Препарат може бути рекомендований до клінічного за­стосування.

Таблиця 11

Оцінка динаміки візуальної шкали болю (по 10-ти бальній шкалі)

Таблиця 12

Оцінка динаміки ранкової скутості в балах (по 10-ти бальній шкалі)


Таблиця 13

Оцінка ефективності лікування

ВИСНОВКИ

1. Фітопрепарат Ревмосан має позитивний вплив на артрологічний статус хворих на остеоартроз і може використовуватися, як у період загострення, так і в якості підтримуючої терапії.

2. Проведені дослідження за клінічними ознаками не виявили побічної дії препарату Ревмосан на кишково-шлунковий тракт на протязі 3-4 тижневого курсу лікування у хворих на остеоартроз, у яких за даними анамнезу була відсутня виразкова хвороба шлунку та 12 - палої кишки.

3. Оцінка суглобового статусу в процесі лікування остеоартрозу фітопрепаратом Ревмосан за стандартизованими показниками показала, що у хворих в кінці курсу лікування покращується клінічний перебіг остеоартрозу та якість життя за критеріями EnroQol - 5D, реєструються позитивні зміни суглобового та запаль­ного індексів за Річі та Річі-Лансбурі.

4. Оцінка ефективності лікування за показаннями лікаря та пацієнтів співпадала і сприятливий та добрий ефект зареєстровано у 76% випадків.

ЛІТЕРАТУРА

1. В.А. Насонова. Ревматология. М. 1997. 600 с.
2. В.Н. Коваленко. Ревматические болезни: критерии диагностики и про­граммы лечения. Киев 1999 г. 123 с.
3. В.Н. Коваленко, П.П.Гуйда, И.КЛатогуз. Диагностика и лечение рев­матических болезней. Харьков. "Основа" 1994. 285с.
4. Л.Л. Корж, В.П. Коваленко, Н.А.Корж и соавт. Диагностика и консервативное лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы. Харьков. "Основа". 155 с.
5. В.Н. Коваленко, А.П. Викторов. Компендиум. Лекарственные препара­ты 1999/2000. Киев, 1999 "Морион", 908 с.

Читайте также:

ОТЧЕТ о проведении исследования по теме «Оценка дополнительных терапевтических возможностей фитоконцентратов Неврин, Кордевит и Кришталь в кардиологической практике (заключительный)Особенности лечения и вторичной профилактики гипертонической болезниКлинические испытания препаратов "Экомед" при лечении ВИЧ-инфекции (оригинал на англ.языке)Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении туберкулеза (оригинал на англ.языке)
 
© 2010 - Экомед. Все права защищены.