НАТУРАЛЬНІ
ПРИРОДНІ Компоненти

За допомогою засобів Екомед можна успішно боротися і з старінням організму. Більш детальну інформацію та практичні поради щодо використання препаратів Екомед, Ви можете знайти в тематичних розділах нашого сайту.

Про унікальну авторську технологію, механізм дії фітоконцентратів Екомед і їх принципова відмінність від синтетичних фармпрепаратів:

• фітоконцентрати «ЕКОМЕД» – це полікомпонентні екстракти вироблені з лікарської рослинної сировини, що містять біологічно активні сполуки в натуральному (нетрансформованому) термообробкою вигляді
• першим і головним екстрагентом корисних речовин є спеціальна питна структурована вода, яка додається до окремої  подрібненої сировини кожного найменування в строго певній кількості, забезпечуючи максимальне вилучення необхідних компонентів без баластних речовин і без нагрівання вже протягом перших 10-15 хвилин
• водна екстракція трансформується в спиртово – водну після додавання 96% спирту вищої очистки в строго певній кількості для вилучення корисних компонентів
• здійснюється з’єднання за спеціальною технологією
• проводиться контроль взаємовпливу компонентів і перевірка їх сумісності з внутрішньоклітинними процесами по тесту «фракталізація структури»
   В результаті потенціювання корисної дії компонентів вище більш ніж в 40-50 разів ніж в фармакопейних настойках з таких самих вихідних компонентів.
   Завдяки особливостям технології та моніторингу показників якості, продукти функціональні харчові «Фітоконцентрати ЕКОМЕД» проявляють різнобічну фармакологічну активність, яка реалізується в терапевтичних ефектах і позитивну динаміку клінічних симптомів і показників при їх використанні для профілактики захворювань і нормалізації функцій організму .
Mobirise

ПОРІВНЯННЯ ДІЇ ПРЕПАРАТІВ СУЧАСНОЇ ФІТОТЕРАПІЇ ЕКОМЕД І СИНТЕТИЧНИХ ФАРПРЕПАРАТІВ
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ

ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ ЕКОМЕД СИНТЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
1. Гнучкі властивості засобів органічної природи – ефективно і безпечні методи відновлення функцій клітини, що були порушені, усувають саму причину хвороби Лікування синтетичними препаратами часто не усуває причину захворювання
2. Засоби Екомед мають високу Органотропність – адресно діють на відповідний орган Переводить хвороби з гострої форми в хронічну
3. Широкий спектр дії полікомпонентного складу фітоконцентратів дає багатосторонній  ефект як на певний орган, так і систему органів і організм в цілому Призводять до неповноцінною роботи органів після лікування або до інвалідності
4. Поєднують безпеку, комплексність і глибину впливу фітоконцентратів з швидкістю, інтенсивністю і активністю дії синтетичних фармпрепаратів. Призводять до утворення резистентних форм до противірусних та антибактеріальних препаратів, як наслідок швидкого пристосування вірусів
5. Не дають побічних ефектів, не мають протипоказань і звикання до лікування, а також «синдрому відміни» 80% лікарських препаратів мають побічні дії і вимагають «ліки від лікив»
6. Пом’якшують побічні ефекти від застосування «хімічних» препаратів, скорочують тривалість лікування, знижують токсичне навантаження на орган-мішень Викликає залежність, звикання і «синдром відміни», вимагає постійного збільшення дози прийнятого препарату
7. Покращують якість життя від початку лікування, так і після закінчення курсу, підвищують працездатність Висока вартість
8. Уповільнюють вікові зміни в організмі, ведуть до ревіталізації
9. Соціальна ціна і доступність: ЕКОМЕД – Економна медицина
Про механізм дії фітоконцентратів Екомед

Будь-який живий організм функціонує завдяки обміну речовин, тобто завдяки постійному генетично запрограмованому перебігу біохімічних реакцій. Ці реакції відбуваються в численних субклітинних структурах, в клітині, в органах і тканинах, побудованих з відповідно спеціалізованих клітин, а далі в спеціалізованих системах і організмі в цілому. Якщо йдеться про те, що кожнаструктура функціонує нормально, значить організм живе, він здоровий. А «здорове хворіти не може» (Цит. А.В.Порошин. Постулаты здоровья или введение в голографическую медицину. – Одесса: Два слона, 1998).

Речовини, що включаються в життєво необхідні реакції, мають різну молекулярну масу та різноманітну хімічну будову, яка поділяється на первинну, вторинну, третинну, четвертинну. Два останні типи будови речовин забезпечують стереоспецифічність хімічної взаємодії сполук, оскільки в їхній структурі утворюються активні центри для кон’югації та перебігу певної біохімічної реакції. Така будова притаманна багатьом біомакромолекулам, зокрема ферментам, гормональним речовинам, рецепторам на поверхні клітинних мембран тощо. Важливо розуміти, що в живому організмі жодна молекула «не гуляє сама по собі», вона постійно взаємодіє з іншими молекулами в реакціях, швидкість та результативність яких регулюється багатьма системами підтримки біохімічного гомеостазу, тобто інтегрованого показника урівноваженого функціонування і життєздатності організму. А матрицею гомеостазу біохімічного є інформаційний гомеостаз.

Хімічні сполуки, передбачені для живого організму природою, називаються біотиками. Чужорідні сполуки мають назву ксенобіотики. Останні поділяються на синтетичні (такі, що в живій природі не зустрічаються) і природні (це ті, що в живій природі є, але не передбачені у складі даного виду). Існує наука ксенобіохімія, що вивчає взаємодію ксенобіотиків з клітинами та в цілому з живим організмом. Кінцевим результатом такої взаємодії повинно бути метаболювання ксенобіотика і виведення його з організму у вигляді метаболіту.

Екологічна ситуація на планеті породжує умови, коли безліч ксенобіотиків попадає в живий організм з повітрям, питною водою, продуктами харчування, а також у вигляді лікарських засобів синтетичного походження. Оскільки хімічна будова ксенобіотиків включає функціональні групи, аналогічні тим, що входять до складу біотиків, то схожі сполуки починають конкурувати за місця зв’язування з рецепторами. Якщо молекул ксенобіотиків багато, то вони своєю масовістю витісняють біотиків із зони взаємодії з рецепторами, в результаті чого перебіг нормальних фізіологічних реакцій порушується. Щоб підтримати функції організму останній починає напружувати інші системи для компенсації біохімічних реакцій і збереження гомеостазу. Таке напруження викликає зміни в кінетиці компенсаторних реакцій, внаслідок чого в клітинних мембранах накопичуються продукти незавершеного метаболізму, розриваються полімерні ланцюжки з утворенням вільних радикалів, останні посилюють утворення перекисних сполук, що викликає руйнування мембран. Далі в зруйнованих мембранах відбувається зближення рецепторів і функціональні групи біомакромолекул можуть взаємодіяти між собою, що призводить до їх блокування і унеможливлює взаємодію з біотиком, потрібним для здійснення фізіологічної реакції. Через це порушується метаболізм і функції систем і органів. Організм потребує надходження біологічно активних сполук (БАС), які можуть допомогти у відновленні порушених функцій організму.

Основною властивістю біологічно активних сполук є здатність стабілізувати структуру клітинних мембран. Звідки ж надходять БАС в організм людини? Перш за все, з продуктів харчування рослинного походження. Звичайно, ці продукти повинні бути високоякісними і не містити ксенобіотиків у вигляді харчових добавок – барвників, підсилювачів смаку, ароматизаторів, стабілізаторів тощо. Забезпечити таке харчування в нинішніх умовах досить складно, але й допомагати організму треба. Тому і створені для профілактики і нормалізації функцій орагнізму «Продукти функціональні харчові «Фітоконцентрати ЕКОМЕД».

Основною відмінністю препаратів ЕКОМЕД від інших рослинних засобів для профілактики і лікування захворювань є унікальна технологія, що дозволяє отримати нову багатофракційну субстанцію – фітоконцентрат. Ця технологія передбачає використання харчової та лікарської рослинної сировини шляхом двоетапної екстракції питною структурованою водою та спиртоводною сумішшю без нагрівання, забезпечує під час обробки водою відновлення біохімічної активності зневоднених при сушінні сировини ферментів, їх короткотермінову специфічну взаємодію з певними компонентами рослинної сировини, яка пригнічується після додавання спирту, і подальше вилучення БАС з кожної порції рослинної сировини окремо. Отримані фракції поєднуються у певній послідовності та кількості, що забезпечує взаємодію компонентів та синергізм їх біологічної активності.

 Яким чином фітоконцентрати стабілізують структуру клітинних мембран та відновлюють їх функцію?

По-перше, шляхом детоксикації організму. Біологічно активні сполуки фітоконцентратів чинять сечогінну, жовчогінну та гіпохолестеринемічну дію, що сприяє виведенню токсичних метаболітів, вивільнює рецептори від нав’язаної взаємодії з ксенобіотиками та дає можливість відновлювати конформаційну будову активних центрів. Детоксикації сприяє наявність у багатьох видах сировини уронових кислот, кон’югація з якими є найважливішим механізмом детоксикації хребетних організмів.

По-друге, фітоконцентрати містять багато речовин з високою антиоксидаційною та антирадикальною активністю. Це численні поліфенольні сполуки, в тому числі кверцетин і його глікозиди, різноманітні каротиноїди та гідроксикоричні кислоти, а також аскорбінова кислота, токофероли та ін.

По-третє, стабільні мембрани клітин мають рідкокристалічну структуру, яку при порушеннях можна відновити через резонансні взаємодії біологічно активних сполук, здатних утворювати високовпорядковані фрактальні та рідкокристалічні структури. Всі фітоконцентрати ЕКОМЕД досліджуються на утворення таких структур після об’єднання фракцій та процесу визрівання, без чого в серію продукція не запускається. Цей вид контролю якості фітопрепаратів використовується тільки у НВО «Екомед», що виводить продукцію фірми на рівень унікальності.
Завдяки особливостям технології та моніторингу показників якості «Продукти функціональні харчові «Фітоконцентрати ЕКОМЕД» проявляють різнобічну фармакологічну активність, що реалізується у терапевтичних ефектах і позитивній динаміці клінічних симптомів та показників при їх використанні для профілактики захворювань і нормалізації функцій організму.
 Публикації в наукових виданнях
1. Нанотехнології природи / О.М.Гриценко, В.С.Пилипчук, В.І.Тодорова // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 24 – 29.
2. Природна сила природних засобів лікування / О.М.Гриценко // Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 10. – С. 23 – 25.
3. Технологічні аспекти ефективності фітозасобів / О.М.Гриценко // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 2. – С. 53 – 57.
4. Трава материнки у фітоконцентратах різної спрямованості дії / Гриценко О.М., Пилипчук В.С., Тодорова В.І. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наукових праць. – Вип. 2 (71). – Київ-Луганськ- Харків, 2006. – С. 104-106.
5. Фітотерапія екологічного спрямування / В.С.Пилипчук, О.М.Гриценко та ін. // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 1, – С. 21 – 25.
6. Фітоконцентрати серії «Джерело» як імуномодулятори / Гриценко О.М., Пилипчук В.С., Тодорова В.І., Моспан І.В. // Фармацевтичний журнал. – 2005. – №5. – С. 102-104).

5. Фітоконцентрати та чинники нейротропної дії для профілактики і комплексного лікування захворювань / О.М.Гриценко, В.С.Пилипчук, В.І.Тодорова, В.К.Виборнова // Фармацевтичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 97-102.

• фітоконцентрати «ЕКОМЕД» – це полікомпонентніекстракти з лікарської рослинної сировини, що містять біологічно активні сполуки в натуральному(нетрансформованому) термообробкою вигляді
• першим і головним екстрагентом корисних речовин є питна структурована вода, яка додається до окремоїзваженої, подрібненої сировини кожного найменуванняв строго певній кількості, забезпечуючи максимальне вилучення корисних компонентів без нагрівання вже протягом 10-15 хвилин
• водна екстракція трансформується в спиртово – водну після додавання 96% спирту вищої очистки в строгопевній кількості для вилучення корисних компонентів
• з’єднання за спеціальною технологією
• контроль взаємовпливу компонентів і перевірки їхсумісності з внутрішньоклітинними процесами по тесту«фракталізація структури»
ПІДСУМОК: потенціювання корисної дії компонентів більш ніж в 40-50 разів аніж в фармакопейних настойках

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

Режим роботи і адреси консультаційних центрів

прийом лікаря - БЕЗКОШТОВНИЙ:

пн-пт: 10: 00-19: 00
сб: 10: 00-18: 00
нд: - вихідний


Київ, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07
(096) 695-04-51, (066) 983-12-89

Київ, проспект Правди, 80-А
тел. (044) 463-06-30
(096) 695-04-60 (Viber)
(066) 477-74-36

Київ, вулиця Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25
(096) 695-04-53, (066) 477-73-50

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
    +38 (044) 463-06-30
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.