<< СПИСОК СТАТТЕЙ

ЗВІТ про науково-дослідну роботу Клінічна апробація лікування менструальних розладів у жінок за допомогою фітоконцентрату Фемінал

1. ВСТУП. ОБГРУНТУВАННЯ ДАННОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Складна демографічна ситуація в Україні потребує приділяти більше уваги проблемі народження здорової дитини. Одним із факторів, які погіршують ці показники, є порушення менструальної функції. В останні роки зросла частота цієї патології. При цьому відсоток нез’ясованих причин є досить високим: від 20 до 35%. Однією з причин виникнення цієї проблеми можуть бути гормональні порушення. Фактори, що провокують гормональний дисбаланс, дуже різноманітні: це екзогенні та ендогенні впливи. Сюди можна віднести інфекції, вплив алкоголю та нікотину, стресові ситуації, екстрагенітальні захворювання, порушення харчування, фізичні перевантаження та інші. Механізм гормональних порушень складний та різноманітний. При збереженному ритмі менструацій діагностика цих порушень спрямована на ізстановлення овуляцій, оцінку, гормональної активності фолікула та жовтого тіла, порушення гіпоталамо-гіпофізарної системи. Доведено, що провідна роль у розвитку цих порушень належить запальним процесам, внаслідок чого в яєчниках знижується синтез стероїдів в тканинах жовтого тіла, в клітинах внутрішньої теки, в клітинах фолікулярного епітелію, порожнинних фолікулах, а також знижується концентрація прогестерону та естріолу в периферичній крові.

      У відповідь на зниження ендокринної функції яєчників активується гонадотропта функція гіпофізу, що призводить до зростання кількості порожнинних фулікулів. Таким чином, хронічний запальний процес додатків матки викликає функціональні зрушення в гіпоталамо-гіпофізарно-гонадній системі по типу первинного кореляційного гіпогонадизму. Велика частина жінок, які мають ці порушення клінічно констатують наявність нейропсихічних, вегетосудинних та обмінно-ендокринних проявів, що мають назву предментструального синдрому. Вивчення характеру гормональних порушень у цих жінок дуже важливе для підготовки їх до вагітності, оскільки тільки гармонічно функцій ендокринна система може забезпечити нормальний перебіг вагітності.

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення особливостей функціонального стану яєчників та гіпофізу у 20 жінок з порушенням менструального циклу, які не отримували лікування, та у 20 жінок, яким було призначено лікування із застосуванням фітоконцентрату Фемінал.

З.МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Проведено вивчення рівня естрадіолу (Е2) та прогестерону (П) у крові жінок радіоімунологічним методом, рівня гіпозарних гормонів: фолікулостимулюючого (ФСГ) та лютенізуючого (ЛІГ) гормонів імуноферментним методом. Дослідження проведено на 7,14 та 21 дні менструального циклу. Кольпоцитологічні дослідження проводились на 7, 14, 21 та 28 дні циклу. Отримані дані порівнювались із загально прийнятими нормативами клітинного складу кольпоцитограм та вмісту гормонів у крові на протязі менструального циклу у здорових жінок. Двадцяти жінкам, які мали функціональні гормональні порушення з наявністю предменструального синдрому, призначалась комплексна терапія на протязі місяця, до складу якої включались: психотерапія, дієта, фізметоди, десенсибілізуючі препарати, ноотропіл, верошпірон, вітаміни, седативні та фітопрепарат Фемінал, який вживався по 20-25 крапель 2 рази на день на протязі трьох тижнів.

       Препарат містить компоненти які регулюють ритм менструацій, інтенсивність і тривалість менструальних кровотеч та ліквідують прояви предменструального синдрому. Одночасно пацієнткам проводилось лікування запальних гінекологічних захворювань.

Аналіз клінічних даних показав, що більшість жінок були у віці від 21 до 30 років (67,5%).

Серед обстежених переважну більшість складали мешканки міста Києва (72%), інші мешкали в Київській та інших областях України. За соціальним станом 57,7% жінок були службовцями, 17,5% – робітницями, 22,5% – непрацюючими жінками і 2,5% – студентками. Аналіз даних про екстрагенітальні захворювання в анамнезі у обстежених жінок дає можливість зробити висновок, що серед захворювань переважали: вегетосудинна астенія (44,8%), цукровий діабет (36,8%), хронічний холецистит (25,3%), хронічні запальні захворювання нирок (28,6%).

      Всі жінки мали порушення менструального циклу, що характеризує ендокринну недостатність у обстежених пацієнток. Так, аменорею мали 6% пацієнток, олігоменорею – 7%, поліменорею – 3,75%, гіперменорею -8,75%, менорагію – 2,5%, ожоменорею – 1,25%, алігоменорею – 35% обстежених. У 35% жінок виявлено клінічні прояви предменструального синдрому: дратівливість, депресії, нагрубання молочних залоз, головні болі, здуття живота та інші. Хронічні гінекологічні захворювання мали усі жінки. Серед запальних процесів статевих шляхів переважали хронічні аднексити, які було діагностовано у 65 жінок (81,25%), ерозія шийки матки мала місце у 39 пацієнток (48,75%), кольпіт – у 19 жінок (23,75%), ендоцервіцит – у 15 жінок (18,75%). Ці данні свідчать про високу гінекологічну захворюваність, що є несприятливим фоном для наступних вагітностей.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згідно з результатми кольпоцитологічного аналізу у жінок відзначалась значна частота порушень менструальної функції. Двофазний менструальний цикл спостерігався лише у 18 (22,5%) жінок. При цьому кольпоцитологічні індекси свідчили, що навіть при наявності двох фаз циклу, процеси дозрівання яйцеклітини мають свої особливості. Так, у 6% жінок мав місце високий відсоток поверхневих клітин, індексів кареопікнозу (К1) та еозинофіли (Е1), що був достатнім для функціонування зрілої яйцеклітини впродовж 7 днів спостереження (з 14 по 21 день циклу). Тобто, у цієї групи жінок незважаючи на подальше формування другої фази циклу, можна було запідозрити старіння яйцеклітини у яєчнику, як можливу причину порушень перебігу вагітності, якщо така клітина буде запліднена. У 19 жінок (23,8%) відзначено виражену недостатність другої фази циклу. Число поверхневих клітин обстеженння склало (60+ 4,3)%, К1 -(52,0+1,8)%, Е1-(50,0+2,9)%. Ановуляторні цикли в період обстеження мали місце у 33 жінок (43,8%). При цьому серед порушень менструальної функції перше місце посідали цикли гіпоестрогенного типу (34 спостереження, 42,5%), в котрих згідно з кольпоцитологічними індексами, овуляція вважалась неможливою або сумнівною. Максимально число поверхневих клітин у середині таких циклів досягало (43,3+3,7)%, при овуляторному піку у нормі цей показник складає (96,5+8,7)%, р<0,001. Індекс каріопікнозу дорівнював (39,2+3,9)%, індекс еозінофілії – (37,2+3,4)%, р<0,001. Найрідше виявлялися ановуляторні цикли гіперестрогенного типу – 9 спостережнь (11,3%), які характеризувались монотонним підвищенням кількості поверневих клітин, К1 та Е1, котрі значно перевищували нормальні показники у вибрані дні циклу. Результати кількісного визначення горомнів повністю збігались з кольпоцитологічними даними. Для жінок, які мали запальні захворювання статевих органів в анамнезі було притаманне зниження рівня статевих гормоніву крові.

При цьому рівень естрадіол, у на 14 день циклу був 2,35 рази нижчий за норму на 21 день циклу – в 1,38 разів. Недостатність першої фази циклу призвела до недостатность продукції прогестерону у другій половині циклу, яка була майже в 3 рази нижчою за показники при овуляторному циклі. Паралельно відмічалось суттєве зниження рівня гонадотропних гормонів у крові на 14 день циклу. Це свідчило про значні порушення у функціональній системі гіпофіз-яєчники у таких жінок.

У жінок, яким проводилось комплексне лікування предменструального синдрому, спостерігались позитивні зміни, як по даним кольпоцитограм, так і по рівням гормонів в крові.

Кольпоцитологічні індекси свідчили про поліпшення показників кольпоцитограм. Так, кількість поверхневих клітин на 21 день циклу складали (39,8+2,1)%, К1 – (-9,2+0,71)%, Е1 – (26,8+0,71)%, (р<0,05) відповідно у всіх випадках, тобто показники наближались до норми (відповідно 33,8+1,8; 27,2+0,92; 24,5+0,86)%.

Визначення гормонів також свідчить про позитивний вплив проведеної терапії на стан ендокринної системи обстежених жінок .

       Після лґкування рівень естрадіолу на 21 день циклу наближався до норми, хоча на 14 день циклу рівень його був нижчим за норму. Рівень прогестерону нормалізувався, однак рівень ФСГ та Л Г на 14 день циклу був достовірно нижчим від норми.

         Недивлячись на не повну нормалізацію рівнів статевих гормонів у крові, клінічні прояви предменструального синдрому після закінчення курсу комплексного лікування були відсутні у 75% обстежених пацієнток, зменшились у 20% жінок, що дозволяє зробити висновок про високу клінічну ефективність застосованого фітопрепарату Фемінал.

Висновки.

1. У більшості жінок мали місце порушення функціональної активності гіпозарно-яєчникової системи, що проявляється значним зменшенням вмісту статевих і гонадотропних гормонів у крові, особливо на 14 день циклу, тобто в період очікуваної овуляції.

2. Дані кольпоцитологічного дослідження цілком збігаються з кількісними визначенням гормонів у крові і свідчать про зниження естрогенної стимуляції піхвового епітелію у 44,5% жінок. Для всіх жінок з порушенням кольпоцитологічних індексів характерним було зниження прогестеронової насиченості піхвового епітелію в другій половині циклу.

3. Проведене лікування з вживанням фітопрепарату Фемінал сприятливо впливало на самопочуття жінок з предменструальним синдромом і поліпшувало гормональні показники, особливо другої фази менструального циклу. Відсутність повної нормалізації гормонального статусу свідчить про необхідність більш тривалого лікування цих жінок з урахуванням індивідуальних гормональних змін.

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.