<< СПИСОК СТАТТЕЙ

Особливості лікування та вторинної профілактики гіпертонічної хвороби

Під редакцією Руденко А.Ю., Оржешковський В.В., Мощич О.П., Пилипчук В.С. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

Резюме. Описані методи лікування та вторинної профілактики хворих на гіпер­тонічну хворобу. Вивчено вплив препаратів Невріну та Провену на клінічний перебіг і функціональний стан хворих з гіпертонічною хворобою. Названі препарати рекомендовані при лікуванні та можуть бути використані в якості вторинної профілактики хворих на гіпертонічну хворобу.

Ключові слова: хворі, лікування, препарати Неврін і Провен, гіпертонічна хво­роба.

Гіпертонічна хвороба (ГХ) є самою поширеною патологією в більшості регіонів світу. Від 20 % до 40 % дорослого населення економічно розвинених країн відзначають підвищення АТ більш 140/90 мм рт.ст. Найбільше небезпечно не саме підвищення АТ, а те ураження органів-мішеней (серця, мозку, нирок, очей та ін.), що можуть призводити до смерті та інвалідізації. Необхідність найбільше раннього початку антигіпертензивної терапії підтвер­джена багатьма як закордонними, так і вітчизняними дослідженнями. Особ­ливо важливо це на ранніх стадіях ГХ, коли зміни відзначаються лише на субклітинному рівні і не розвилися вторинні зміни органів-мішеней — гіперт­рофія лівого шлуночка, звуження артерій сітківки, протеінурія, атероскле­ротичне ураження аорти, коронарних, сонних, клубових і стегнових артерій.

Ранній початок лікування ГХ знижує смертність і відтерміновує розвиток вторинних змін органів-мішеней. Тому нами були вибрані два фітопрепарата виробництва фірми “Екомед” – Неврін і Провен для вивчення їхньо­го впливу на системну гемодинаміку і рівень АТ в хворих з І стадією гіпер­тонічної хвороби.

Препарат Неврін має нейротропну та нейротрофічну дію, до його складу входять плоди чорних бобів, трава сухоцвіту, кореневища валеріани, трава полину, ягоди ялівцю болотного. За результатами попередніх досліджень препарату він нормалізує психоемоційний стан, покращує функції гіпоталамусу, покращує трофіку і метаболізм нервової тканини, нормалізує нейросекреторні та нейрогуморальні процеси, нормалізує активність вегетативної нервової системи.

Препарат Провен підвищує тонус венозних судин, зменшує проникність капілярів, має протизапальну дію, посилює венозний і лімфовідтоки, змен­шує набряклість тканин, покращує реологічні властивості крові. У його склад входять корінь перстачу, квіти календули, трава буркуну лікарського, трава фіалки трибарвної і польовий, корінь солодцю, трава суниці лісової, трава сухоцвіту багнового, плоди каштана кінського, плоди фенхелю, суцвіття липи, корінь цикорію, лист шавлії.

Ці два препарати, що впливають на центральні механізми регуляції цент­ральної
гемодинаміки, а також на судини середнього і дрібного калібру та мікроциркуляторне русло й, що покращують реологію крові, здатні були на наш погляд купірувати артеріальну гіпертензію і зробити благотворний
вплив на хворих із ГХ І ст.

Під нашим спостереженням знаходилося 38 хворих (9 чоловіків і 29 жінок) із ГХ 1 стадії, 28 хворих складали 1 Основну групу, а 10 – 2 контрольну групу. Середній вік хворих складав 49,1±1,4 років, а середня тривалість захворювання 1,8 року. Всі хворі були піддані рутинному загальному клінічному і неврологічному обстеженню як до, так і після лікування, а також регулярний контроль АТ протягом лікування. Крім того, хворим прово­дилися дослідження органів-мішеней (ЕКГ, офтальмоскопія, аналіз крові і сечі) із метою виключення вторинних поразок цих органів. Додатково до цього обстеження хворим проводилося нейропсихологічне обстеження (оперативна оцінка самопочуття, активності і настрою по опитувальнику САН), вивчення центральної кардіогемодинаміки методом тетраполярної грудної реографії (ТГР) по В.Кубічеку, визначення індексу Кердо (ВІ), коефіцієнта Хільдебранта (Q) і церебрального перфузійного ти­ску (ЦПТ). Результати опитувальника САН виводилися у вигляді балів по З шкалам (шкали: С— самопочуття; А— активності; Н— настрою;). За допомо­гою ТГР визначалися наступні показники: АТср — середній динамічний тиск, СІ— серцевий індекс, УІ – ударний індекс, ПССМ — потужність скорочення серцевого м’яза, ХО — хвилинний обсяг кровотоку, ЗПО — загальний пери­феричний опір. Індекси і коефіцієнти ВІ, Q, ЦПТ, визначалися по відповідних формулах. Всі параклінічні методи дослідження проводилися як до, так і після лікування. Всі результати були оброблені методами описо­вої статистики і дослідження достовірності розходжень по Ст’юденту.

Хворі основний групи приймали Неврін по 20 крапель на 2—3 столових ложки води за 20 хвилин до їжі 2 разу в день і Провен по 20 крапель на 2—3 столових ложки води за 20 хвилин до їжі 2 разу в день протягом 1 місяця. В наслідок використання зазначених фітоконцентратів виявлялася пози­тивна клініко-неврологічна та психологічна динаміка. Дослідження до ліку­вання зміни індексу Кердо (18,5±2,3) свідчили про переважання симпатичних впливів на серцево-судинну систему, з ознаками порушених міжсистемних відношень (за даними коефіцієнта Хільдебранта) (5,08±0,18) і збільшеними середнім динамічним (112,1±2>8) і церебральним перфузійним тиском (100,9±3,7). Після лікування вірогідно зменшився індекс Кердо (9,3±1,3), нормалізувалися міжсистемні відношення (4,3±0,09), зменшилися АТср (98,9±0,7) і ЦПТ (88,8±2,4). За результатами центральної кардіогемоди­наміки до лікування відзначалися два типи гемодинамічних змін. У першому випадку — гіперкінетичний тип гемодинаміки зі збільшеним серцевим (3,5±0,13) і ударним індексом (44,13±1,76), хвилинним об’ємом кровотока (134,3±6,2), зниженим периферичним опором судин (75,7±3,2) і відносної компенсації серцевої гемодинаміки (2,1±0,05). Після лікування вірогідно зменшилися серцевий індекс (2,93±0,1) і хвилинний обсяг кровотоку (104,7±6,7),збільшилася потужність скорочення серцевого м’яза (2,93±0,12) і наблизився до норми знижений загальний периферичний опір (98,3±1,9) проте зміни ударного індексу були не достовірні. В другому випадку відзна­чався гіпокінетичний тип гемодинаміки зі зменшеним серцевим (2,03±0,01) і ударним індексом (38,2±0,16), хвилинним об’ємом кровотоку (78±0,98), підвищеним периферичним опором судин (130,3± 1,8) і відносної компенсації серцевої гемодинаміки (1,7±0,02). Така картина гемодинаміки зустрічається декілька рідше спочатку гіпертонічної хвороби, і більш характерна для пізніх стадій цього захворювання. Після лікування вірогідно збільшилися серцевий індекс (2,43±0,04) і хвилинний об’єм кровотоку (92,7±2,5), наблизилося до норми підвищений загальний периферичний опір (110,3±3,03), проте зміни потужності скорочення серцевого м’яза були не достовірні.

Таким чином, на основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

Препарати Неврін і Провен позитивно впливають на клінічний пе­ребіг і функціональний стан хворих із гіпертонічною хворобою І стадії, ко­ректують їхній психологічний стан і позитивно впливають на суб’єктивну симптоматику і скарги хворих. Зазначені препарати покращують стан веге­тативної нервової системи і міжсистемні взаємодії зменшують підвищений ЦПТ. Неврін і Провен, що впливають, як на центральні механізми регу­ляції гемодинаміки, так і на периферичний кровообіг здатні не тільки стабілізувати артеріальний тиск, але і змінювати тип гемодинаміки і загаль­ний периферичний опір убік їхньої нормалізації.

З огляду на відсутність побічних ефектів і ускладнень, а також позитив­ний вплив на клінічні і параклінічні показники в обстежених хворих, препа­рати Неврін і Провен можуть бути рекомендовані для використання в якості препаратів вибору в лікуванні та вторинної профілактиці хворих із гіпертонічною хворобою І стадії, як із гіперкінетичним типом гемодинаміки, так і з гіпокінетичним.

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.