<< СПИСОК СТАТТЕЙ

Фітоконцентрати Діабетін, Джерело, Лізорм у комплексній терапії ендокринних захворювань (цукрового діабету, гіпотиреозу)

Під редакцією Боднар П.M. – д.м.н., професор, академік АНВШ України, завідуючий кафедрою ендокринології Національного медичного Університету ім. 0.0. Богомольця; В.М. Резніченка; Г.П. Михальчишина.

Людина є невід’ємною частиною живої природи. З покоління в по­коління передавався досвід предків, який дозволяв людині співісну­вати з природою, отримувати їжу та ліки. В наш час з кожним днем повинно рости розуміння того, що від застосування хімічних лікарсь­ких засобів необхідно переходити до ефективних та нетоксичних природніх сполук, користь від яких для людини перевірена віками. Відомо, щодо складу лікарських рослин входять природні речовини, необхідні людині для нормальної життєдіяльності – вітаміни, макро­- та мікроелементи, ферменти, алкалоїди, сапоніни, флавіни, ефірні масла, які впливають на організм людини полівалентно, вирівнюють порушені функції (Єфимов A.C., Щербак A.B., 1993).

В наш час актуальною є проблема лікування інсулінонезалежного цукрового діабету (ІНЦД) та аутоімунного тиреодиту (AIT) (Боднар П.М. та інші, 2000 ).

Метою нашої роботи була оцінка клінічної ефективності фітопрепаратів Діабетін, Джерело та Лізорм в терапії ІНЦД та AIT.

При ІНЦД фітотерапія використовується як допоміжний засіб в комбінації з пероральними цукрознижуючими препаратами, або са­мостійно на фоні дієти.

Під нашим спостереженням був 21 хворий цукровим діабетом, які приймали Діабетін. Серед них ІНЦД – у 2 хворих. Чоловіків -10, а жінок -11. Хворі були у віці від 39 до 80 років. В 16 випадках су­путнім захворюванням діагностована гіпертонічна хвороба, а в 15 — ожиріння. Цукровий діабет був переважно середньої (12 хворих — 57%) та легкої тяжкості (7 хворих 3%). Контрольну групу склали 5 хворих на діабет, які не приймали Діабетін.

Обстеження та лікування хворих проводилося в амбулаторних умовах, при цьомувивчався анамнез, проводилось об’єктивне обсте­ження, консультації окуліста, невропатолога, а також досліджувався рівень глюкози крові натще та після прийому їжі, рівень загального холестерину, артеріальний тиск та маса тіла. Препарат Діабетін хворі приймали на протязі 4- х тижнів по 20 крапель на дві – три лож­ки води, через 15-20 хвилин після прийому їжі, тричі на день на фоні класичної цукрознижуючої терапії. Препарат переносився добре, побічних проявів не відмічено

Аналізуючи результати 4-х-тижневого лікування фітопрепаратом Діабетін хворих на цукровий діабет, можна ствердити, що у переважної більшості хворих (у 18 із 20, тобто 86%) він покращив за­гальний стан, мав цукрознижуючу дію, позитивно впливав на клінічні прояви хронічних ускладнень діабету.

Препарат Діабетін у (90%) хворих ІНЦД окрім покращення за­гального стану, цукрозиижуючої (у 20 хворих — 95%) дії, мав вира­жений анорексигенний ефект, який супроводжувався зниженням маси тіла. При цьому 16 хворих відзначили практичну відсутність спраги, сухості у роті, ніктурії в кінці курсу лікування, а у двох зник­ло свербіння промежини. У 14 (67%) хворих діабетом з діабетичною ангіопатією та нейропатією нижніх кінцівок значно зменшились болі та парестезії, у 4-х (19%) зникли зовсім (при цьому за даними ревазографії виявлено покращення венозного кровотоку).

Під впливом терапії Діабетіном відзначено зниження рівня глікемії натще та після прийому їжі, загального холестерину плазми та ліпопротеїдів, відзначене зниження маси тіла, виявлена тенденція до нормалізації тиску у всіх 16 хворих з артеріальною гіпертензією.

Таким чином, фітопрепарат Діабетін може бути рекомендова­ний для лікування хворих переважно ІНЦД. Він має цукрознижую­чу, анорексигенну дію, за рахунок чого сприяє зниженню маси тіла, гальмує прояви діабетичних ангіо- та нейропатій. Препарат можна використовувати для постійної монотерапії у хворих з легким пе­ребігом діабету та її комбінації з традиційними пероральними цукрознижуючими засобами при середній тяжкості захворювання.

Окрім хворих на ІНЦД під нашим наглядом було 20 жінок у віці від 20 до 65 років, що хворіють на АІТ. Для ного діагностики викори­стовувалось ультразвукове дослідження (УЗД) щитовидної залози, визначення титру антитіл до тироглубіну та мікросомальної фракції, концентрації гормонів щитовидної залози, визначення титиру антитіл до тироглобуліну  та мікросомальної фракції, концентрації гормонів щитовидної залози – тироксину (Т4), трийодтироніну (Т3), та тиреотропіну (ТТГ). Для лікування хворих на АІТ ми використовували фітокопнцентрат Джерело та Лізорм. Перший з них виявляє імуномодулюючу, протизапальну, антимікробну та противірусну дію, а Лізорм впливи- на систему комплементу. Метою нашої роботи було дослідження впливу даних рослинних концентратів на клінічний перебіг AIT, рівеньго та показників активності аутоімунного процесу.

Всі пацієнти на початку дослідження знаходились в еутироїдному стані, у двох до лікування визначено нормативні титри антитіл, у 18- в тій чи іншій мірі вищі за нормальні. Хворі не отримували по­переднього лікування тироїдними гормонами.

Методика лікування: на протязі 10 тижнів 20 пацієнток прийма­ли Джерело по 20 крапель па 2-3 столові ложки води двічі на день (вранці та ввечері) через 15-20 хвилин після їжі та Лізорм по 25 крапель на 2-3 столові ложки води за 40-50 хвилин перед сніданком. Хворі добре переносили препарат, побічної дії не відзначено. Внаслідок 10-тижневого курсу лікування фітоконцентратами 18 хворих відзначали покращення загального стану, підвищення пра­цездатності, практично не турбували сонливість та втомлюваність, 2 пацієнти оцінили свій стан – “без змін”. При цьому 3 хворих зверну­тли увагу на сечогінний ефект фітотерапії.

Згідно отриманих результатів, зміни тиротропного гормону відбувались в межах норми (відзначена тенденція до підвищення функції щитовидної залози). Показники активності аутоімунного процесу (АМС та АТТГ) значно (в 4-5 разів) знизились під час ліку­вання, наближаючись до нормальних, майже не відзначено впливу на розміри щитовидної залози та попередню структуру (за даними її УЗД та пальпації).

Враховуючи імунокорегуючий ефект та вплив на фази запалення, відсутність побічних дій, відсутності змін розмірів, структури та функції щитовидної залози при лікуванні вищезазначеними фіто­концентратами, рекомендується використання їх за наступною схе­мою у хворих з аутоімунним тироїдитом в еутироїдному стані: прий­мати Джерело по 20 крапель па 2-3 столові ложки води двічі на день (вранці та ввечері) через 15-20 хвилин після їжі та Лізорм по 25 крапель на 2-3 столові ложки води за 40-50 хвилин перед снідан­ком. Рекомендований курс лікування не менше 10 тижнів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Ефимов Л.С. Щербак Л.В.Фитотерапия ожирения и сахарного диабета. Киев, “Наукова думка”, МП “Феникс”, 1993, с.95.

2. Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Резніченко В.М. та інші. Фітопрепарат- Діабетін в лікуванні хворих інсулінонезалежним цукровим діабетом. Лікарська справа. 200 р.—№ 6, с. 94-96.

3. Боднар П.М., Конах В.М. Ларин О.С. Вплив ербісолу на рівень цитокінів периферичної крові у хворих ауіоімунним тиреоідитом. Доповіді  НАН України, 2000 р., № 8, с. 190-192.

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.