<< СПИСОК СТАТТЕЙ

Ефективність препаратів Джерело та Ренорм при гострих кишкових інфекціях та дисбактеріозах кишечника у дітей.

Одним з важливих механізмів в патогенезі ГКІ, які викликані інвазивними штамами збудників є їх адгезія до рецепторів мембран епітеліоцитів кишечника з наступною інвазією в епітеліоцити. Пошкоджен­ня епітелію кишечника та проникнення мікробів в середину клітин призво­дить до вираженого запального процесу. Останній викликає пошкодження клітин слизової оболонки кишечника, утворення на ній ерозій та виразок.
В клініці захворювання це проявляється діареєю, появою в стулі домішок слизу та крові.
Викладене потребує включення до комплексної терапії інвазивних ГКІ у дітей лікарських засобів, які зменшують запалення в кишечнику, сприяють відновленню епітеліоцитів слизової його оболонки.
Препаратами цього направлення є, в першу чергу, антиоксиданти, репаранти та антигіпоксанти. До останніх можна віднести рослинний пре­парат Ренорм.
Ренорм має виражений антиоксидантний ефект. Він сприяє реге­нерації клітин, в першу чергу, шлунково-кишкового тракту, нормалізує пе­ристальтику кишечника, покращує всмоктування рідини та електролітів в ньому.
В клініці ГКІ Ренорм призначався в комплексі з препаратом Джерело по 10-15 крапель 2 рази на день, розведених у 20 мл води. Ренорм призначався хворим на інвазивні форми ПСІ. Критерієм його при­значення були домішки слизу та крові в стулі.
Це були хворі з шигельозами, сальмонельозом, стафілококозом, протеозом. Основну групу склали 45 дітей у віці від 1 до 12 років.
Контрольна група складалася з 39 дітей, які відповідали основній за віком, статтю, діагнозом та тяжкістю захворювання.
Результати дослідження представлені в таблиці.

                                             Таблиця.

Тривалість клінічних симптомів захворювання при ГКІ у дітей при комплексному застосуванні препаратів Джерело та Ренорм

Клінічні симптоми захворювання Загально прийнята терапія Джерело + Ренорм P
Інтоксикація 4.05±0.7 3.6±0.7 >0.05
Рвота 2.3±0.4 1.7±0.4 >0.05
Діарея 6.1±0.9 4.1±0.9 <0.05
Слиз в стулі 8.1±1.2 5.7±0.9 <0.05
Кров в стулі 3.3±0.5 1.9±0.8 <0.05
Як видно з представленої таблиці призначення препаратів Джерело та Ренорм до комплексної терапії ГКІ у дітей сприяло більш швидкій інволюції патологічних симптомів захворювання та позитивно впливало на репаративні процеси в кишечнику.
Так, в основній групі дітей симптоми інтоксикації зникали на 1,6 дні раніше ніж вконтрольній групі, блювоти – на 0,6 дна раніше, діарея – на 2 дні раніше, слиз в стулі зникав на 2,5 дні раніше, домішки крові в стулі – на 1,4 дні раніше.
Неменшою проблемою педіатрії є дисбактеріоз кишечнику.
Мікроби-сімбіонти, які є складовою частиною макроорганізму, не тільки формують нормальну мікрофлору дитини, але й безпосередньо приймають участь у регулюванні багатьох фізіологічних реакцій та про­цесів організму. Вони попереджають заселення організму дитини патоген­ними та умовно-патогенними бактеріями, сприяють більш якісному трав­ленню їжі, регулюють обмін речовин, синтезують необхідні вітаміни та не­замінні амінокислоти, формують імунну відповідь та неспецифічну рези­стентність новонародженого у постнатальному періоді, знешкоджують ток­сичні речовини та інше.
Під дією екзогенних факторів (екологічні негаразди, характер хар­чування, побутові та кліматичні умови та інше) та ендогенних факторів (інфекційні та соматичні захворювання, порушення в режимі харчування, імунодефіцитні стани, антибіотикотерапія та інше) нормальна мікрофлора може змінюватися як у кількісному, так і в якісному складі. Такий стан на­зивається дисбактеріозом.
В залежності від характеру змін мікрофлори кишечника виділяють З ступеня дисбактеріозу: компенсований, субкомпенсований та декомпенсо­ваний.
При дисбактеріозі кишечника у дитини можуть мати місце слідуючі синдроми:
– диспепсичний (аерофагія, зригування, метеоризм, гнилостно-бродильна диспепсія);
– синдром зміненого всмоктування їжі (тривала діарея з порушен­ням всмоктування моносахаридів, мінеральних речовин, вітамінів);
– аноректальний (головний біль, підвищення температури тіла, тенезми, біль у ділянці анусу, стул із слизом та кров’ю, запори );
– вітамінна недостатність.
Деструктивні та дистрофічні зміни слизової оболонки кишечника порушують її бар’єрну функцію, в результаті чого патогенні мікроби мо­жуть проникати у кров. На фоні зниженого імунітету формуються вогнища ендогенної інфекції, виникає сенсибілізація організму.
Першою та основною умовою початку лікування дисбактеріозів є усунення факторів, які були причиною його розвитку. Другою умовою є ко­рекція режиму та якості харчування.
Медикаментозна терапія дисбактеріозу кишечника залежить від його тяжкості. При компенсованому дисбактеріозі в комплекс терапії необхідно включати пробіотики ( біфідумбактерін, лактобактерін, біфіформ ), ферментах препаратів та полівітамінів. Важливим в лікуванні дисбак­теріозів у дітей є призначення препаратів, які сприяють адгезії нормальної флори в кишечнику, репарації його слизової оболонки, покращують його моторику. Для покращання адгезії нормальної мікрофлори кишечника при­значаються препарати з ефектом адаптогенів. В якості імуномодулюючого препарату при лікуванні дисбактеріозу кишечника у дітей був використаний препарат Джерело. Для нормалізації моторики кишечника, репарації його слизової оболонки в комплекс терапії захворювання був внесений фітопрепарат Ренорм.
При субкомпенсованому дисбактеріозі лікування повинно проводи­тися у 2 етапи. Перший – позбавлення організму дитини від збільшеної кількості патогенних та умовно-патогенних мікробів, кишкової палички із зміненими властивостями.
Другий етап складався з призначення пробіотиків (біфідумбактерін, лактобактерін, біфіформ), ферментних препаратів (пакреатин, мезим форте, креон). Додатково до зазначеного комплексу терапії були внесені фітопрепарати Джерело та Ренорм.
Основну групу склали 18 дітей з дисбактеріозом кишечника, який супроводжувався запорами. Для контролю ефективності лікування під на­гляд було взято 29 дітей з дисбактеріозом кишечника, які отримували ком­плексну терапію захворювання без включення фітопрепаратів.
Результати дослідження показали, що при внесенні у схему терапії дисбактеріозів кишечника у дітей препаратів Джерело та Ренорм больо­вий синдром після курсу лікування зникав у 94,5% дітей, проти 93% в кон- трольній групі, покращання апетиту мало місце у 94,5% дітей, проти 89,5% в контрольній групі, нормалізація стула – у 91,0% дітей, проти 82,5% в кон­трольній групі, зникнення умовно патогенної флори з кишечника – у 82,4% дітей, проти 79% в контрольній групі, зникнення кишкової палички із зміненими властивостями – у 94,5% дітей, проти 86% в контрольній групі, нормалізація вмісту лактофлори – у 91,0% дітей, проти 86% в контрольній групі.
Проведеш дослідження показали, що фітопрепарати фірми «Екомед»- Джерело, та Ренорм в комплексному лікуванні ГКІ у дітей        прискорюють зникнення патологічних симптомів захворювання, запалення в слизовій оболонці кишечника, одужання хворих, сприяють більш швидкій ліквідації дисбактеріозу кишечника у дітей, нормалізують функціональний стан кишечника.

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.