рус     /     укр     /     eng
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ (прийом лікаря - безкоштовний!):
Київ, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07
Київстар +38(096) 695-04-51
Vodafone +38(066) 983-12-89
показати на карті

Київ, проспект Правди, 80-А
тел. (044) 463-06-30
Київстар +38 (096) 695-04-60
Vodafone +38 (066) 477-74-36
показати на карті  

Київ, вулиця Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25
Київстар +38(096) 695-04-53
Vodafone +38(066) 477-73-50

Режим роботи центрів:
пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-18:00
нд: - вихідний

Бухгалтерія:
тел.  (044) 463-50-76
факс (044) 463-06-31

Відділ продажу та маркетингу:
тел. +38 (044) 463-50-77 

 

Узагальнений механізм дії фітоконцентратів Екомед

Будь-який живий організм функціонує завдяки обміну речовин, тобто завдяки постійному генетично запрограмованому перебігу біохімічних реакцій.   Ці реакції відбуваються в численних субклітинних структурах, в  клітині, в органах і тканинах, побудованих з відповідно спеціалізованих клітин, а далі в спеціалізованих системах  і  організмі в цілому. Якщо йдеться про те, що кожна структура функціонує нормально, значить організм живе, він здоровий. А «здорове хворіти не може» (Цит. А.В.Порошин. Постулаты здоровья или введение в голографическую медицину. - Одесса: Два слона, 1998).

Речовини, що включаються в життєво необхідні реакції, мають різну молекулярну масу та різноманітну хімічну будову, яка поділяється на первинну, вторинну, третинну, четвертинну. Два останні типи будови речовин забезпечують стереоспецифічність хімічної взаємодії сполук, оскільки в їхній структурі утворюються активні центри для кон’югації та перебігу певної біохімічної реакції. Така будова притаманна багатьом біомакромолекулам, зокрема ферментам, гормональним речовинам, рецепторам на поверхні клітинних мембран тощо. Важливо розуміти, що   в живому організмі жодна молекула «не гуляє сама по собі», вона постійно взаємодіє з іншими молекулами в реакціях, швидкість та результативність яких регулюється багатьма системами  підтримки біохімічного гомеостазу, тобто інтегрованого показника урівноваженого функціонування і життєздатності організму. А матрицею гомеостазу біохімічного є інформаційний гомеостаз.
Хімічні сполуки, передбачені для  живого організму природою, називаються біотиками. Чужорідні сполуки мають назву ксенобіотики. Останні поділяються на синтетичні (такі, що в живій природі не зустрічаються)  і природні (це ті, що в живій природі є, але не передбачені  у складі даного виду). Існує наука ксенобіохімія, що вивчає взаємодію ксенобіотиків з клітинами та в цілому з живим організмом. Кінцевим результатом такої взаємодії повинно бути метаболювання ксенобіотика  і виведення   його з організму у вигляді метаболіту.
Екологічна ситуація на планеті породжує умови, коли безліч ксенобіотиків попадає в живий організм з повітрям, питною водою, продуктами харчування, а також у вигляді лікарських засобів синтетичного походження. Оскільки хімічна будова ксенобіотиків включає функціональні групи, аналогічні тим, що входять до складу біотиків, то схожі сполуки починають конкурувати за місця зв’язування з рецепторами. Якщо молекул ксенобіотиків багато, то вони своєю масовістю витісняють біотиків із зони взаємодії з рецепторами, в результаті чого перебіг нормальних фізіологічних реакцій порушується. Щоб підтримати функції організму останній починає напружувати інші системи для компенсації біохімічних реакцій і збереження гомеостазу. Таке напруження викликає зміни в кінетиці  компенсаторних реакцій, внаслідок чого в клітинних мембранах накопичуються продукти незавершеного метаболізму, розриваються полімерні ланцюжки з утворенням вільних радикалів, останні посилюють утворення  перекисних сполук, що викликає руйнування мембран. Далі в зруйнованих мембранах відбувається зближення рецепторів і функціональні групи біомакромолекул можуть взаємодіяти між собою, що призводить до їх блокування і унеможливлює взаємодію  з біотиком, потрібним для здійснення фізіологічної реакції. Через це  порушується метаболізм і функції систем і органів. Організм потребує надходження біологічно активних сполук (БАС), які можуть допомогти у відновленні порушених функцій організму.
Основною властивістю біологічно активних сполук є здатність стабілізувати структуру клітинних мембран.  Звідки ж      надходять БАС в організм людини? Перш за все, з продуктів харчування рослинного походження. Звичайно, ці продукти повинні бути високоякісними і не містити ксенобіотиків у вигляді харчових добавок – барвників, підсилювачів смаку, ароматизаторів, стабілізаторів тощо. Забезпечити таке харчування в нинішніх умовах досить складно, але й допомагати організму треба. Тому і створені для профілактики і нормалізації функцій орагнізму «Продукти функціональні харчові «Фітоконцентрати ЕКОМЕД».
Основною відмінністю препаратів ЕКОМЕД від інших рослинних засобів для профілактики і лікування захворювань є унікальна технологія, що дозволяє отримати  нову багатофракційну субстанцію – фітоконцентрат. Ця технологія передбачає використання харчової та лікарської рослинної сировини шляхом двоетапної екстракції питною структурованою водою та спиртоводною сумішшю без нагрівання, забезпечує під час обробки водою відновлення біохімічної активності зневоднених при сушінні сировини ферментів, їх короткотермінову специфічну взаємодію з певними компонентами рослинної сировини, яка пригнічується після додавання спирту, і подальше вилучення БАС з кожної порції рослинної сировини окремо. Отримані фракції поєднуються у певній послідовності та кількості, що забезпечує взаємодію компонентів та синергізм їх біологічної активності.  
 Яким чином фітоконцентрати стабілізують структуру клітинних мембран та відновлюють їх функцію?
По-перше, шляхом детоксикації організму. Біологічно активні сполуки фітоконцентратів  чинять сечогінну, жовчогінну та гіпохолестеринемічну дію, що сприяє виведенню токсичних метаболітів, вивільнює рецептори від  нав’язаної взаємодії з ксенобіотиками та дає можливість відновлювати конформаційну будову активних центрів. Детоксикації сприяє наявність у багатьох видах сировини уронових кислот, кон’югація з якими є найважливішим механізмом детоксикації хребетних організмів.
По-друге, фітоконцентрати містять багато речовин з високою антиоксидаційною та антирадикальною активністю. Це численні поліфенольні сполуки, в тому числі кверцетин і його глікозиди,  різноманітні каротиноїди та гідроксикоричні кислоти, а також аскорбінова кислота, токофероли та ін.
По-третє, стабільні мембрани клітин мають рідкокристалічну структуру, яку при порушеннях можна відновити через резонансні взаємодії біологічно активних сполук, здатних утворювати високовпорядковані фрактальні та рідкокристалічні структури.  Всі фітоконцентрати ЕКОМЕД досліджуються на утворення таких структур після об’єднання фракцій та процесу визрівання, без чого в серію продукція не запускається. Цей вид контролю якості фітопрепаратів використовується тільки у НВО «Екомед», що виводить продукцію фірми на рівень унікальності.
Завдяки особливостям технології та моніторингу показників якості  «Продукти функціональні харчові «Фітоконцентрати ЕКОМЕД» проявляють різнобічну фармакологічну активність, що реалізується у терапевтичних ефектах і позитивній динаміці клінічних симптомів та показників при їх використанні для профілактики захворювань і  нормалізації функцій організму.
Читайте також:
* Порівняння дії препаратів сучасної фітотерапії ЕКОМЕДа і синтетичних фармпрепаратів при лікуванні різних захворювань людини.
*   Унікальність авторської технології виробництва препаратів ЕКОМЕД.
*  Засоби Екомеду – це ефективно, надійно, безпечно та доступно!

                  Публикації в наукових виданнях
1. Нанотехнології природи / О.М.Гриценко, В.С.Пилипчук, В.І.Тодорова // Фармацевтичний журнал. – 2010. - № 5. – С. 24 – 29.
2. Природна сила природних засобів лікування /  О.М.Гриценко //  Вісник фармакології та фармації. – 2005. – № 10. – С. 23 – 25.
3. Технологічні аспекти ефективності фітозасобів / О.М.Гриценко // Фітотерапія. Часопис. – 2008. - № 2. – С. 53 – 57. 
4. Трава материнки у фітоконцентратах різної спрямованості дії / Гриценко О.М., Пилипчук В.С., Тодорова В.І. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наукових праць. – Вип. 2 (71). –  Київ-Луганськ- Харків, 2006. – С. 104-106.
5. Фітотерапія екологічного спрямування / В.С.Пилипчук, О.М.Гриценко та ін. // Фітотерапія. Часопис.  - 2012. - № 1, - С. 21 – 25.                        
6. Фітоконцентрати серії «Джерело» як імуномодулятори / Гриценко О.М., Пилипчук В.С., Тодорова В.І., Моспан І.В. //  Фармацевтичний  журнал.  – 2005. - №5. – С. 102-104).
5. Фітоконцентрати та чинники нейротропної дії для профілактики і комплексного лікування захворювань / О.М.Гриценко, В.С.Пилипчук, В.І.Тодорова, В.К.Виборнова // Фармацевтичний журнал. – 2006. - № 5. – С. 97-102.

Читайте також:

Унікальність авторської технології виробництва препаратів ЕКОМЕДПорівняння дії препаратів сучасної фітотерапії ЕКОМЕДа і синтетичних фармпрепаратів при лікуванні різних захворювань людиниНадати судинам шансПро Чоловічу силу
Rated by PING
© 2010 - Екомед. Всі права захищені.
Розробка сайтів
Подбайте про своє здоров'я разом з порталом Спортивні клуби України