руc     /     укр     /     eng

Свитанок

Свитанок все продукты »

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ (прием врача - бесплатный!):
Киев, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07
Київстар +38(096) 695-04-51
Vodafone +38(066) 983-12-89
показать на карте

Киев, проспект Правды, 80-А
тел. (044) 463-06-30
Київстар +38 (096) 695-04-60
Vodafone +38 (066) 477-74-36
показать на карте

Киев, улица Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25
Київстар +38(096) 695-04-53
Vodafone +38(066) 477-73-50
показать на карте   
 
Режим работы центров:
пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-18:00
вс: - выходной 
Доставка препаратов по всей Украине

Бухгалтерия:
тел. (044) 463-50-76
факс (044) 463-06-31

Отдел продаж и маркетинга:
тел. +38 (044) 463-50-77 

 

Фітопрепарат Діабетін у лікуванні хворих з інсулінонезалежним діабетом.

Інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЦД) — неоднорідне та гетероген­не захворювання, яке становить близько 80-90% від усієї кількості хворих на ЦД у розвинених країнах і майже 100% — у країнах третього світу. Деякі фахівці називають це епідемією ІНЦД.

Інтегруючим проявом патогенезу ІНЦД є метаболічний синдром, який включає інсулінорезистентність, ожиріння, дисліпопротеїнемію та артеріаль­ну гіпертензію. На роль спадковості у розвитку метаболічного синдрому вказували делегати 35-го конгресу Європейської асоціації з вивчення ЦД у Брюсселі [4].

Враховуючи наведені дані, вважаємо, що лікування хворих з ІНЦД по­винно бути багатоплановим, патогенетично обгрунтованим, спрямованим на усунення усіх його проявів. Європейська страхова група з лікування ІНЦД (1999) рекомендує використовувати пероральні цукрознижувальні засоби, за відсутності компенсації та за умови дотримання дієти і фізичних наванта­жень, коли рівень глікованого гемоглобіну становить понад 6,5%, глюкози крові — понад 6 ммоль/л. Пероральні препарати рекомендують використовувати в такій послідовності: метформін, засоби, що збільшують секрецію інсуліну (похідні сульфанілсечовини, репаглінід), інгібітори альфа-глюкозидази, тіазолідиндіони і РАК-у-активатори.

Фітотерапію при ІНЦД можна використовувати як допоміжний засіб в комбінації з пероральними цукрознижувальними препаратами або самостійно на фоні дієти. Відомо, що до складу лікарських рослин входять природні речо­вини, необхідні людині для нормальної життєдіяльності, — вітаміни, макро-та мікроелементи, ферменти, алкалоїди, сапоніни, флавіни, ефірні олії. При­родні сполуки впливають на організм людини полівалентно, нормалізують порушені функції, проявляють цукрознижувальну дію, позитивно впливають на перебіг супутніх захворювань.

Метою роботи була оцінка клінічної ефективності фітопрепарату Діабетін (НВТ "Екомед") у хворих з ІНЦД, визначення його цукрознижу­вальної дії, впливу на перебіг ЦД, його ускладнень та супутніх захворювань. Під нашим спостереженням знаходився 21 хворий на ЦД. ІНЦД був у 19 хворих, інсулінозалежний ЦД (ІЗЦД) — у 2. Чоловіків було 10, жінок — 11. Вік хворих становив 39-80 років. У 16 хворих супутнім захворюванням була гіпертонічна хвороба (ГХ), а у 15 — ожиріння. ЦД був переважно се­редньої тяжкості (12 осіб, 57%) та легкої (7 осіб, 33%). Контрольну групу становили 5 хворих на ЦД, які не приймали Діабетіну.

Обстеження та лікування хворих проводили в амбулаторних умовах. Вивча­ли анамнез, проводили об'єктивне обстеження, консультації окуліста, невропа­толога, а також досліджували рівень глюкози крові натще та після вживання їжі, рівень загального холестерину, артеріальний тиск (АТ), масу тіла. Препа­рат Діабетін хворі приймали протягом 4 тиж по 20 крапель на 2-3 ложки води через 15-20 хв після їди, 3 рази на день на фоні класичної цукрознижуваль­ної терапії. Препарат хворі переносили добре, побічних проявів не відмічено.

Аналізуючи результати 4-тижневого лікування фітопрепаратом Діабетін хворих на ЦД, можна стверджувати, що у переважної більшості хворих (у 18 з 21; 86%) покращився загальний стан, знизилися рівень глюкози крові та маса тіла, виявлено позитивний вплив на клінічні прояви хронічних ускладнень ЦД.

Препарат Діабетін у 19 (90%) хворих з ІНЦД, крім покращання за­гального стану, цукрознижувальної дії (20 осіб, 95%), мав виражений анорексигенний ефект, який супроводжувався зниженням маси тіла. При цьому 16 хворих відмітили практичну відсутність спраги,  сухості в роті,  ніктурії наприкінці курсу лікування, а у 2 зникло свербіння в ділянці промежени. У 14 (67%) хворих на ЦД з діабетичною ангіопатією та нейропатією нижніх кінцівок значно зменшились біль та парестезія, у 4 (19%) зникли зовсім (за да­ними реовазографії виявлено покращання венозного кровотоку). Позитивні результати виявляли протягом безперервної 4-тижневої терапії Діабетіном. Наводимо зміни лабораторних показників до та після лікування (таблиця). Статистичний аналіз проводили на персональному комп'ютері за програмами, розробленими в пакеті М5 ОРРІСЕ 97 з використанням бібліотеки статистич­них функцій (при низькій кількості спостережень Р=95%).

 Динаміка лабораторних показників під впливом терапії препаратом
Діабетін (М±т) 

З таблиці видно, що під впливом терапії Діабетіном дещо знижувався АТ (тенденція до нормалізації АТ виявлена у всіх 16 хворих з артеріальною гіпертензією), маса тіла, а також рівень глікемії натще та після вживання їжі, вміст загального холестерину плазми крові та в-ліпоиротеїдів. Для ілюс­трації наводимо виписки з історій хвороби.

1.  Хворий Є., 41 рік, знаходився під спостереженням з діагнозом ЦД II типу (ІНЦД), се­редньої тяжкості у стані декомпенсації, діабетична ангіопатія нижніх кінцівок, ожиріння II ступеня, ГХ І стадії.

Хворого госпіталізовано із скаргами на сухість у роті, спрагу, поліурію, ніктурію, біль у нижніх кінцівках, відчуття оніміння, "повзання мурашок" та мерзлякуватості ніг, а також на підвищення апетиту та збільшення маси тіла.

Хворий часто порушував дієтичний режим, періодично приймав глюкобай до 300 мг та манініл до 15 мг на добу. Під час дослідження приймав лише Діабетін а також ренітек по 10 мг/добу. У пацієнта значно покращився загальний стан, зникли спрага, поліурія та ніктурія, суттєво зменшилась парестезія, виявився значний анорексигенний вплив фітоконцентрату. Внаслідок 4-тижневого прийому препарату натще глікемія у хворого знизилась з 9 до 7 ммоль/л, глікемія після вживання їжі — з 13,3 до 8,8 ммоль/л. При цьому Діабетін виявляв значний гіпохолестеринемічний ефект: рівень загального холестерину знизився з 13,8 до 7 ммоль/л, в-ліпопротеїдів з 121 до 116 од, маса тіла — з 102 до 99,6 кг. За даними реовазографії нижніх кінцівок, у хворого відмічено покращання венозного кровотоку.

2. Хворий Н.,77 років, знаходився під амбулаторним спостереженням з приводу поруше­ної толерантності до глюкози, ожиріння III ступеня, ішемічної хвороби серця, ГХ. Скаржився на виражене відчуття голоду, задишку, біль у ділянці серця, особливо при навантаженні.

Хворий приймав фітопрепарат Діабетін протягом 4 тижнів на фоні звичної гіпотензивної, антиангінальної терапії. За цей період у пацієнта значно знизився апетит, що дало можливість зменшити кількість їжі, покращився загальний стан, зменшилась задишка. Рівень загального холестерину знизився з 6,8 до 4,1 ммоль/л, в-ліпопротеїдів — з 62 до 44 од., маса тіла — з 125 до 122 кг. Показники глікемії були в межах норми, що свідчить про відсутність цукрознижу­вальної дії Діабетіну при нормоглікемії.

Таким чином, фітопрепарат Діабетін можна рекомендувати для ліку­вання хворих переважно з ІНЦД. Він має цукрознижувальну, анорексигенну дію, сприяє зниженню маси тіла, гальмує прояви діабетичної ангіо- та нейропатії. Препарат можна використовувати для постійної монотерапії хворих з легким перебігом діабету та в комбінації з традиційними пероральними цук­рознижувальними засобами при середній тяжкості.

Читайте также:

Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении ВИЧ-инфекции (оригинал на англ.языке)Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении туберкулеза (оригинал на англ.языке)Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении ВИЧ-инфекции и туберкулеза (оригинал на англ.языке)Клинические испытания средств Экомеда при лечении заболеваний мочеполовой системы
Rated by PING
© 2010 - Экомед. Все права защищены.
Разработка сайтов
Подбайте про своє здоров'я разом з порталом Спортивні клуби України